Ryczałt

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy.

Zalety:

  • Prosta księgowość;
  • Brak konieczności comiesięcznego składania deklaracji;
  • Przy niskich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi.

Wady:

  • Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego;
  • Nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu;
  • Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.