Poradnik

Poradnik przedsiębiorcy skierowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą jak i tych, którzy taką działalność zamierzają prowadzić.

Kadry

Zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników uregulowane są w przepisach prawa pracy. Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie i bez pośrednictwa organów zatrudnienia. Swoboda zatrudniania nie dotyczy zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy muszą uzyskiwać zgodę starosty na zatrudnienie... Więcej

ZUS

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ Przeciętne wynagrodzenie wynosiło odpowiednio w III kwartale 2012r. - 3 510.22zł Zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących nie może być niższa od kwoty:    Kwota / Okres  01... Więcej

Unia Europejska

Unia Europejska (UE) to rodzina demokratycznych państw europejskich, których celem jest wspólna praca na rzecz pokoju i dobrobytu. Jest to organizacja jedyna w swoim rodzaju. Państwa Członkowskie przekazują stworzonym przez siebie wspólnym instytucjom część swoich kompetencji, tak aby decyzje w określonych sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mogły być podejmowane w sposób demokratyczny na szczeblu europejskim... Więcej

Zakładanie firmy

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy)... Więcej