Książka Przychodów i Rozchodów

Dość skomplikowana forma rozliczeń, wymagająca orientacji w przepisach (zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie kosztów).

Zalety:

  • Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów;
  • Przy wysokich kosztach - możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi.

Wady:

  • Prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach;
  • Konieczność comiesięcznego składania deklaracji.

Rozliczając się na zasadach ogólnych należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów według określonego wzoru i płacić podatek od rzeczywistego dochodu wg skali podatkowej od rzeczywistego dochodu wg skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w zł Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85 528 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych muszą ustalać miesięczne zaliczki na podatek:

  • PIT-5 - gdy opłacają podatek wg skali podatkowej;
  • PIT-5L - gdy opłacają 19% podatek liniowy.

Na opisywanych zasadach nie mogą rozliczać się firmy, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, tj.: spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURO.