SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Przeciętne wynagrodzenie wynosiło odpowiednio w III kwartale 2012r. - 3 510.22zł

Zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących nie może być niższa od kwoty:

 
 Kwota / Okres  01.01.2013 - 31.12.2013
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)  2 227,80

Dlatego też, składki na ubezpieczenia społeczne tych osób nie mogą być niższe od kwot:


 Rodzaj ubezpieczenia  Stawka %  01.01.2013 - 31.12.2013
 emerytalne  19,52  434,87
 rentowe  8  178,22
 chorobowe  2,45  54,58
 wypadkowe od stycznia 2003 roku stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe płatnik składek ustala zgodnie z załącznikiem nr. 2 do Rozporzędzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 roku
 
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz wyliczone od niej składki nie mogą być niższe od kwot:
 
 Ktowa / Okres  01.01.2013 - 31.12.2013
 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)  2 908,13
 Stawka %  9
 Kwota (zł)  261,73