O biurze

W swojej pracy ogromny nacisk kładziemy na profesjonalne przygotowanie merytoryczne, równie istotne jest jednak nawiązanie relacji z Klientem opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Zakres naszych prac jest zawsze dostosowany do potrzeb naszego Klienta.

Kancelaria KUFIKS wspomaga i doradza firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie ekonomiczno-finansowym i podatkowym. Przedstawia swoim Klientom najbardziej korzystne rozwiązania w określonej sytuacji gospodarczej oraz w określonym stanie prawnym. W swojej pracy ogromny nacisk kładzie na profesjonalne przygotowanie merytoryczne, równie istotne jest jednak nawiązanie relacji z Klientem opartych na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Zakres naszych prac jest zawsze dostosowany do potrzeb naszego Klienta. Współpracę zawsze rozpoczynamy od precyzyjnego uzgodnienia oczekiwań i spodziewanych rezultatów. Nasz Klient jest zawsze informowany o bieżącym stanie prac i ewentualnych, pojawiających się problemach.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowej przedsiębiorstw państwowych oraz spółek prawa handlowego jak i tych z udziałem kapitału zagranicznego. W ramach wykonywanej działalności zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług, bazując na wiedzy i doświadczeniu zespołu profesjonalistów.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przekazywanych informacji na każdym etapie współpracy. Korzystamy w pełni z narzędzi informatycznych i elektronicznego przekazywania danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność naszej Kancelarii objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Z uwagi na rozwijającą się w ostatnich latach współpracę polskich firm z instytucjami i firmami zagranicznymi oraz międzynarodowymi, możliwość sporządzania sprawozdań finansowych według standardów międzynarodowych stała się pilną potrzebą dla dużej ilości polskich firm.

Nasza Kancelaria poza doświadczeniem i rzetelnością związaną z prowadzeniem  spraw finansowo - księgowych według polskich wymogów formalnych dysponuje również doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie doradztwa przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Współpraca z najlepszymi biegłymi rewidentami oraz specjalistami innych dziedzin pozwala nam na zachowanie pełnej profesjonalności w naszych działaniach.