Historia

 • Nabycie uprawnień księgowych

  Waleria Smyczek nabywa uprawnienia do badania sprawozdań finansowych jako biegły księgowy - nr ewidencyjny 12 214

 • KUFIKS

  Rozpoczęcie działalności przyjmując nazwę Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "Kufiks";

 • Wpis do Rejestru Biegłych Rewidentów

  Wpis przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów do rejestru biegłych rewidentów pod nr 3705;

 • Nabycie uprawnień do badania sprawozdań finansowych

  8 września 1998 roku firma pod nazwą Waleria Smyczek Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "Kufiks" wpisana została na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1814;

 • Rejestracja spółki w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

  27 marca 2001 roku firma została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod Nr KRS 0000004864 jako Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "Kufiks" Sp. z o.o.;